Phản hồi của bạn

Nạp tiền

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN
Để kết thúc quá trình đặt hàng, quý khách thanh toán một khoản tiền đặt cọc trước cho VietnamAli tương ứng 80 % tổng giá trị đơn hàng để chúng tôi thực hiện giao dịch mua hàng theo yêu cầu trên đơn hàng.
- Số tiền đặt cọc trước bao gồm:
Tiền hàng: giá sản phẩm trên website đặt hàng Trung Quốc, số tiền này VietnamAli thu hộ cho nhà cung cấp.

HÌNH THỨC THANH TOÁN:
Thanh toán  Chuyển khoản.
Nội dung chuyển khoản: NAP tentaikhoan sodienthoai
(Ví dụ: NAP tonynguyen 09999999999)
Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ THANH THỦY


VIETINBANK chi nhánh Hà Thành

số tài khoản: 105870330323